Vận hành máy CNC&NC

Job ID 644
Company Name
Post Number
Job Detail CNC&NC旋盤オペレーター
Address 河内長野市
Station 河内長野駅 (徒歩20分)
Salary ¥1,100
Work Holiday 会社カレンダー
Welfare 雇用保険・社会保険

Message from Company

nôi dung công việc: vân hành máy NCN và NC
yêu cầu nhưng ứng viên là người đã có kinh nghiệm vân hành máy.
năng lực tiếng nhật có thể giao tiêp được.

Inquiry for this Job