làm xưởng tái chế giấy ( アルバイト)

Job ID 647
Company Name
Post Number
Job Detail tái chế giấy
Address 大阪市生野区
Station 今里駅
Salary ¥1000
Work Holiday làm theo lịch cố định
Welfare

Message from Company

công việc là xưởng tái chế.
thời gian làm: 8h30~12h30
công việc dành cho các bạn du học sinh NAM sống gần ga imazato.

Inquiry for this Job