gia công cơ khí vận hành máy

Job ID 651
Company Name
Post Number
Job Detail vận hành máy tiện và phay
Address 三重県伊賀市
Station 伊賀上野駅
Salary ¥1,100
Work Holiday nghỉ theo lịch của công ty
Welfare bao hiểm thất nghiệp, bào hiểm xã hội

Message from Company

thời gian làm: 8h00~17h00 ( giải lao 1h )
hiện tại cty đã có người việt đang làm việc
yêu cầu ứng viên tiếng nhật N4~ và có kinh nghiệm vận hành các máy CNC và NC

Inquiry for this Job